บ้านทรงไทยดอทคอม : รับสร้างบ้านทรงไทย :: บ้านไทยประยุกต์      
 
 บ้านไทยประยุกต์ : ชีวิตสังคมและความเป็นไปของบ้านเรา ( ประเทศไทย ) ในขณะนี้ดูเหมือนจะเข้าสู่ยุคการผสมผสานอย่างชัดเจน เป็นต้นว่าดารานางแบบลูกครึ่งก็มาแรงด้วยครบสมบูรณ์แบบของกายวิภาค ภาคการเกษตรก็มีการตัดต่อพันธุกรรม ภาคการออกแบบก็อยู่ในยุคร่วมสมัย ( Contemporary) ภาคการเมืองก็อยู่ในยุคผสมพันธุ์ ( ระหว่างเงิน + อำนาจ + อิทธิพล )
 
หันมาดูเรื่องความเป็นอยู่ อาคารบ้านเรือนแบบไทยๆ แท้ของเรา ณ เวลานี้ เดินทางเข้าสู่ยุคแห่งความผสมผสาน แทบจะทำบ้านไทย เรือนไทย อยุธยาแท้ๆ สักหลังยากเต็มที
 
ในความเห็นส่วนตัวแล้วผมเห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อด้อย เป็นต้นว่าบ้านไทยแบบเดิมอาจมีข้อด้อยในเรื่องการใช้งานแต่นำหน้า เรื่องความงาม ส่วนบ้านสมัยใหม่ก็เน้นพื้นที่ใช้สอยเต็มที่ บางทีก็ละเลยเรื่องความสวยงาม
 
บ้านไทยแบบประยุกต์ที่เห็นในปัจจุบันส่วนมากจะมีวิธีผสมผสาน 2 แบบ คือ
 
1.ประยุกต์แบบ ตัดต่อ เช่น ชั้นบนไทยชั้นล่างปูน หรืออาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาจั่วไทย เป็นต้น
 
2.ประยุกต์แบบ เชื่อมโยง เช่น อาคารก่ออิฐ ถือปูน แต่มีคิ้วบัวย่อมุมตามแบบไทย หรือนำเอาบานหน้าต่างยกแผงจากบ้านไทยมาใช้เลย หรือบางทีก็ละเมียดขนาดที่ว่าดึงเอาเพียงรูปร่าง รูปทรง สี ที่ว่างบางประการจาก บ้านไทยโบราณ มาออกแบบใหม่ อันนี้เรียกว่าระดับเซียน
 
อย่างไรก็ดี การทำ บ้านไทยประยุกต์ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยที่สุขสบาย สะดวก เป็นประเด็นหลัก ขึ้นอยู่กับกลวิธีของการประยุกต์ว่าเรามีความเข้าใจ ความละเอียดอ่อน ในการเชื่อมโยงมากน้อยเพียงใด สิ่งที่ปรากฏก็จะแสดงตัวตนและรากเหง้าทาง ภูมิปัญญาไทย ของเราเอง
 
 
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE